hoopers

Hoopers
 

Ook bij Hoopers is het de bedoeling dat de hond op aanwijzing van de handler diverse toestellen neemt.

 

Het verschil met behendigheid is dat er bij Hoopers niet gesprongen en geklommen hoeft te worden door de hond waardoor deze sport in de regel minder belastend is voor de hond. Ook is het de bedoeling dat de handler zo min mogelijk mee rent en de hond juist op afstand stuurt. De handler dient bijvoorbeeld in een vak te blijven of achter een lijn te blijven en de hond vanaf deze positie over de baan te sturen. 

 

In de basis is Hoopers een fysiek minder belastende sport voor de hond dan bijv. behendigheid, toch is ook deze sport niet zonder risico’s. Vooral snelle honden kunnen zich op een Hoopers parcours blesseren wanneer zij een misstap begaan. Ook voor deze sport geldt dat een goede basis van fitheid en uithoudingsvermogen voor de hond van belang is en goed onderhouden zal moeten worden. Ook voor deze sport adviseren wij om de hond met regelmaat (minimaal 2x per jaar) te laten onderzoeken door een osteopaat of fysiotherapeut.

Op dit moment hebben wij geen plaats in de Hoopers groepen voor nieuwe cursisten.

 

Om deel te kunnen nemen aan Hoopers gelden de volgende regels:
1. De hond is minimaal 10 maanden.

2. Er is voldoende contact tussen hond en handler.

3. De hond kan blijven wachten (zitten, liggen of staan) op afstand. 

4. De hond komt wanneer hij/zij geroepen wordt.

5. De hond kan los van de lijn werken. 

6. De hond is sociaal naar mensen en andere honden.

7. De hond is vrij van pijn en lichamelijke gebreken.

 

Wij adviseren om de hond voordat er fanatiek gesport gaat worden te laten onderzoeken door een fysiotherapeut, zodat u zeker bent dat de hond geen belemmeringen heeft.

 

Voor de volgende honden vinden wij Hoopers niet geschikt:
- Honden van boven de 65 cm schofthoogte (i.v.m. de tunnels van 60cm doorsnede). 

- Honden met fysieke beperkingen.

- Honden met overgewicht.

 

Let op: Onze trainers kunnen te allen tijde ingrijpen door een combinatie uit te sluiten van de training op (vermoedelijk) medische gronden, onaanvaardbaar gedrag of een andere reden waarom zij vinden dat vervolg van de training niet passend is voor de combinatie. 


 

Wij zijn als hondenschool aangesloten bij de landelijke wedstrijdorganisatie Dogsports.