de huisregels

   

Huisregels Hondenschool HappyGoLucky 

• Plezier en sociaal gedrag staan voorop! Houd rekening met elkaar en elkaars hond.

• U dient in het bezit te zijn van een WA verzekering waarbij uw hond ook aangemeld is voor dekking van eventuele schade aan derden

• Alle op de terreinen van de hondenschool aanwezige honden moeten een geldige enting of titerbepaling hebben. Ter controle dient u bij uw eerste bezoek het entings / titerbewijs aan de betreffende trainer af te geven. Hercontrole wordt ca. 2 weken vooraf aangekondigd.

• Alle honden dienen aangelijnd te zijn. Dit geldt zowel vóór aanvang, na afloop als tijdens de trainingen óp en rond het terrein van de hondenschool. Dit betekent, dat er geen enkele hond los mag zijn op het trainingsterrein, op en rond de parkeerplaatsen en in de kantine, m.u.v. die momenten, waarop de hond ten behoeve van een oefening los móet zijn in opdracht van een trainer. Houdt uw hond ook in de losloopgebieden aan de lijn als hij niet voldoende onder appèl staat en de natuurlijke rust verstoort.

• Voorkom overlast aan derden. Honden zijn voor sommigen een bron van ergernis. Niet voor hondenmensen, denkt u! De praktijk wijst echter anders uit, want wat de één doodnormaal vindt ervaart de ander als zeer storend. Wees daarom kritisch m.b.t. het gedrag van uw hond en doe er alles aan om overlast t.o.v. uw medecursisten, toeschouwers en de omgeving (onze buren, vissers, wandelaars, fietsers) te voorkomen. Denk hierbij aan opspringen tegen anderen, onnodig blaffen of janken, los lopen e.d. Laat uw hond(en) daarom nooit zonder begeleiding op het terrein achter, ook niet voor een kort moment. Regel eventueel bij uw medecursisten of toeschouwers een tijdelijke oppas. Dit geldt ook indien u meerdere honden bij u hebt en met één ervan aan het trainen bent. Iedereen is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar honden en dient voorzorgsmaatregelen te treffen voor die momenten, waarop niet actief met de hond(en) getraind wordt. (Auto, bench, oppasser o.i.d.)

• Het in één groep volgen van de cursussen met 2 of meer honden door één geleider is onder bepaalde voorwaarden toegestaan. (Zie het punt “Voorkom overlast aan derden”) Alle op het terrein aanwezige honden (dus ook degenen, die niet aan de beurt zijn) dienen steeds onder directe begeleiding van de eigenaar/geleider óf een vervanger/tijdelijke oppasser te staan.

• Voor het gebruik maken van de reeds opgestelde benches moet eerst toestemming gevraagd worden aan de trainers. Deze benches zijn opgesteld voor de trainers die hun eigen hond mee hebben naar de hondenschool. Indien een trainer gebruik wenst te maken van een vooraf opgestelde bench dient de cursist zijn/haar hond eruit te halen.

• Fysiek/verbaal geweld (naar dier of mens) wordt NIET getolereerd, en kan leiden tot uitsluiting van de lessen (geen restitutie lesgeld). Na 3 officiële waarschuwingen bent u definitief niet meer welkom op de hondenschool. Bij extremen wordt u direct uitgesloten van deelname aan de lessen. En kan u direct toegang tot alle Happy Go Lucky aangelegen activiteiten ontzegd worden.

• Prikkettingen, stroom- en/of blafbanden, slipkettingen en flexilijnen zijn niet toegestaan. Alle andere materialen ter beoordeling van de trainer.

• Op het trainingsterrein mag niet worden gerookt. 

• Afval moet worden weggegooid op de daarvoor bestemde plekken. We verzoeken u afval in de afvalbakken te gooien, deze staan op verschillende plekken op het terrein van de hondenschool. Honden poep mag niet in de prullenbakken binnen, dit dient buiten weggegooid te worden in de grijze container op de parkeerplaats. Sigaretten mogen niet in de prullenbakken hiervoor staan asbakken.

• Parkeer niet te ruim van elkaar zodat er zoveel mogelijk auto’s op de parkeerplaats kunnen staan. Houdt op de parkeerplaats wel een ruime doorgang voor het verkeer open.

• Houd de ingang van de hondenschool vrij. Er moet een onbelemmerde doorgang zijn voor anderen die met hun (soms moeilijke) hond binnen willen komen. Daarnaast moet er te allen tijde ruimte zijn voor hulpdiensten.

• Hondenpoep moet worden opgeruimd. Indien uw hond op of rondom het terrein van de hondenschool zijn behoefte doet moet dat door de eigenaar van de hond zelf worden opgeruimd. U dient er zelf voor te zorgen, dat u altijd een plastic zakje bij u hebt om het mee op te ruimen. Ruim dit direct op en niet na afloop van de les omdat het dan vaak vergeten wordt!

• Plasplekken moeten worden schoongemaakt. Als een hond op het terrein van de hondenschool ergens tegenaan plast (paal, zeil, toestellen, muur etc.) dient u dat met water schoon te maken. Als er op het gras geplast wordt volstaat het om een ruime hoeveelheid water over het plasje te gooien.

• Laat de hond thuis goed uit voor de cursus/training aan. Een hond met hoge nood heeft nauwelijks concentratievermogen en zal dus zeer lastig werken. Het trainveld is geen uitlaat veld, en probeer dus te voorkomen dat uw hond zijn/haar behoefte hier doet. Mocht het toch nodig zijn dan kunt u uw hond zijn/haar behoefte laten doen op de door de trainer aangewezen plaats. Ook hier is een opruim plicht!

• Het gebruik van de opgestelde toestellen is alleen toegestaan onder deskundige begeleiding. Er mag alleen gebruik gemaakt worden van de aanwezige toestellen door cursisten van HappyGoLucky onder begeleiding van één van de trainers.

• Het trainingsterrein van de behendigheid is niet toegankelijk voor cursisten uit andere groepen. Passeren kan na toestemming van de trainer.

• Loopse honden zijn tijdens de trainingen toegestaan, mits ze een daarvoor bestemd broekje dragen.

• Betalingen; we werken met een leskaarten systeem waarbij 10 lessen vooraf betaald worden. Na 10 lessen dient er een nieuwe leskaart te worden aangeschaft. De leskaart is 15 weken geldig, gerekend vanaf de datum van de eerst gevolgde les van deze kaart. Er wordt geen restitutie verleend. De kaart is voor alle sporten te gebruiken en is persoonsgebonden. Een les dient minimaal 24 uur van te voren te worden afgemeld. Bij niet tijdige afmelding wordt de les wel in rekening gebracht. Bij afzegging door HappyGoLucky wordt de les niet in rekening gebracht.

• Cursussen hebben hun eigen prijs en leskaart. Deze zijn te vinden onder het menu tarieven op de website

• Afwezigheid moet worden doorgegeven aan uw trainer. Geef uw afwezigheid liefst rechtstreeks door aan uw eigen trainer. Indien dat niet lukt verzoeken we u een PB via de Facebook Pagina of een sms naar 06-44566800 te sturen. Vermeld hierbij om welke training het gaat en welke geleider en hond.

• Tijdens de lessen is het nuttigen van alcohol en andere verdovende middelen   (ook door gasten) niet toegestaan. Er wordt niet getraind onder invloed van alcohol of drugs.

• U dient 15 minuten voor de aanvang van de lestijd aanwezig te zijn, mocht u eens te laat zijn dan wacht u aan de rand van het veld op een teken van de trainer dat u zich bij de groep mag voegen. Er is nl niets meer storend dan mensen die te laat op het veld komen en daardoor onrust in de groep creëren.

• Trainingen bij HappyGoLucky vinden op eigen risico plaats. HappyGoLucky kan op geen wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade aan of diefstal van eigendommen. Of letsel of schade in wat voor vorm dan ook. Door het volgen van een training verklaart u kennis te hebben genomen en accepteren van onze huisregels/voorwaarden

• Heeft u vragen, opmerkingen, ideeën of klachten dan kunt u zich wenden tot het bestuur. info@hondenschoolhappygolucky.nl

* In alle gevallen waarover dit reglement geen duidelijk biedt, beslist het bestuur.