de huisregels

   

• Plezier en sociaal gedrag staan voorop! Houd rekening met elkaar en elkaars hond.

• U dient in het bezit te zijn van een WA verzekering waarbij uw hond ook aangemeld is voor dekking van eventuele schade aan derden

• Alle op de terreinen van de hondenschool aanwezige honden moeten een geldige enting of titerbepaling hebben. Ter controle dient u bij uw eerste bezoek het entings / titerbewijs aan de betreffende trainer af te geven. Her controle vindt 1 keer per kwartaal plaats.

• Alle honden dienen aangelijnd te zijn. Dit geldt zowel vóór aanvang, na afloop als tijdens de trainingen óp en rond het terrein van de hondenschool. Dit betekent, dat er geen enkele hond los mag zijn op het trainingsterrein, op en rond de parkeerplaatsen en in de kantine, m.u.v. die momenten, waarop de hond ten behoeve van een oefening los móet zijn in opdracht van een trainer. Houdt uw hond op de losloopgebieden aan de lijn als hij niet voldoende onder appèl staat en de natuurlijke rust verstoort.

• Voorkom overlast aan derden. Honden zijn voor sommigen een bron van ergernis. Niet voor hondenmensen, denkt u! De praktijk wijst echter anders uit, want wat de één doodnormaal vindt ervaart de ander als zeer storend. Wees daarom kritisch m.b.t. het gedrag van uw hond en doe er alles aan om overlast t.o.v. uw medecursisten, toeschouwers en de omgeving (onze buren, vissers, wandelaars, fietsers) te voorkomen. Denk hierbij aan opspringen tegen anderen, onnodig blaffen of janken, los lopen e.d. Laat uw hond(en) daarom nooit zonder begeleiding op het terrein achter, ook niet voor een kort moment. Regel eventueel bij uw medecursisten of toeschouwers een tijdelijke oppas. Dit geldt ook indien u meerdere honden bij u hebt en met één ervan aan het trainen bent. Iedereen is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar honden en dient voorzorgsmaatregelen te treffen voor die momenten, waarop niet actief met de hond(en) getraind wordt. (Auto, bench, oppasser o.i.d.)

• Het in één groep volgen van de cursussen met 2 of meer honden door één geleider is onder bepaalde voorwaarden toegestaan. (Zie het punt “Voorkom overlast aan derden”) Alle op het terrein aanwezige honden (dus ook degenen, die niet aan de beurt zijn) dienen steeds onder directe begeleiding van de eigenaar/geleider óf een vervanger/tijdelijke oppasser te staan.

• Voor het gebruik maken van de benches in de schuur of kantine moet eerst toestemming gevraagd worden aan de trainers of kantinemedewerker. Deze benches zijn opgesteld voor de trainers die hun eigen hond mee hebben naar de hondenschool. Indien een trainer gebruik wenst te maken van een bench dient de cursist zijn/haar hond eruit te halen.

• Fysiek/verbaal geweld (naar dier of mens) wordt NIET getolereerd, en kan leiden tot uitsluiting van de lessen (geen restitutie lesgeld). Na 3 officiële waarschuwingen bent u definitief niet meer welkom op de hondenschool. Bij extremen wordt u direct uitgesloten van deelname aan de lessen.

• Prikkettingen, stroom- en/of blafbanden en flexilijnen zijn niet toegestaan. Alle andere materialen ter beoordeling van de trainer.

• Op het trainingsterrein mag niet worden gerookt. Er mag worden gerookt op de toeschouwersplekken. Hier staan de nodige asbakken/vlamdovers voor uw peuken. Gooi daar s.v.p. geen ander afval in, maar gooi dat in één van de vuilnisbakken. Sigarettenpeuken horen niet op de grond. Honden, met name pups, kunnen daar erg ziek van worden. Gooi ook buiten uw peuken niet zomaar op de grond.

• Afval moet worden weggegooid op de daarvoor bestemde plekken. We verzoeken u afval in de afvalbakken te gooien, deze staan op verschillende plekken op de hondenschool. Honden poep mag niet in de prullenbakken binnen, dit dient buiten weggegooid te worden in de grijze container op de parkeerplaats. Sigaretten mogen niet in de prullenbakken hiervoor staan asbakken.

• Parkeer niet te ruim van elkaar zodat er zoveel mogelijk auto’s op de parkeerplaats kunnen staan. Houdt op de parkeerplaats wel een ruime doorgang voor het verkeer open.

• Houdt de ingang van de hondenschool vrij. Er moet een onbelemmerde doorgang zijn voor anderen die met hun (soms moeilijke) hond binnen willen komen.

• Hondenpoep moet worden opgeruimd. Indien uw hond op of rondom het terrein van de hondenschool zijn behoefte doet moet dat door de eigenaar van de hond zelf worden opgeruimd. U dient er zelf voor te zorgen, dat u altijd een plastic zakje bij u hebt om het mee op te ruimen.

• Plasplekken moeten worden schoongemaakt. Als een hond op het terrein van de hondenschool ergens tegenaan plast (paal, zeil, toestellen, muur etc.) dient u dat met de daarvoor bestemde borstel en water met sop schoon te maken. Als er op het gras of in het zand geplast wordt volstaat het om een ruime hoeveelheid water met sop over het plasje te gooien

• Laat de hond thuis goed uit voor de cursus/training aan. Een hond met hoge nood heeft nauwelijks concentratievermogen en zal dus zeer lastig werken. Het trainveld is geen uitlaat veld, en probeer dus te voorkomen dat uw hond zijn/haar behoefte hier doet. Mocht het toch nodig zijn dan kunt u uw hond zijn/haar behoefte laten doen op de door de trainer aangewezen plaats

• Het gebruik van de opgestelde toestellen is alleen toegestaan onder deskundige begeleiding. Er mag alleen gebruik gemaakt worden van de aanwezige toestellen door cursisten van HappyGoLucky onder begeleiding van één van de trainers.

• Het trainingsterrein van de behendigheid is niet toegankelijk voor cursisten uit andere groepen. Passeren kan na toestemming van de trainer.

• Loopse honden zijn tijdens de trainingen toegestaan, mits ze een daarvoor bestemd broekje dragen.

• Betalingen; we werken met een leskaarten systeem waarbij 10 lessen vooraf betaald worden. Na 10 lessen dient er een nieuwe leskaart te worden aangeschaft. De leskaart is 20 weken  geldig, gerekend vanaf de datum van aanschaf. Er wordt geen restitutie verleend. De kaart is voor alle lessen/sporten te gebruiken en is persoonsgebonden. Een les dient minimaal 24 uur van te voren te worden afgemeld. Bij niet tijdige afmelding wordt de les wel in rekening gebracht. Bij afzegging door HappyGoLucky wordt de les niet in rekening gebracht.

• Afwezigheid moet worden doorgegeven aan uw trainer. Geef uw afwezigheid liefst rechtstreeks door aan uw eigen trainer. Indien dat niet lukt verzoeken we u dit te mailen naar:info@hondenschoolhappygolucky.nl

• Bij afwezigheid van een kantinemedewerker wordt er tijdens de les geen koffie e.d. geschonken. Voor en na de les is er dan voldoende mogelijkheid. Of er zal een kan koffie en/of heet water voor thee klaar gezet zijn. Dan dient het verschuldigde bedrag voor koffie/thee in het bestemde potje/schoteltje te worden gelegd.

• Tijdens de lessen is het nuttigen van alcohol ( ook door gasten) niet toegestaan. Er wordt niet getraind onder invloed van alcohol of drugs.

• U dient 10 minuten voor de les aanwezig te zijn, mocht u eens te laat zijn dan wacht u aan de rand van het veld op een teken van de trainer dat u zich bij de groep mag voegen. Er is nl niets meer storend dan mensen die te laat op het veld komen en daardoor onrust in de groep creëren.

• Werving en selectie van vrijwilligers gebeurt door het bestuur. Bent u geïnteresseerd om als vrijwilliger bij ons aan de slag te gaan kunt u contact opnemen met 1 van de bestuursleden.

• Trainingen bij HappyGoLucky vinden op eigen risico plaats. HappyGoLucky kan op geen wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade aan of diefstal van eigendommen. Of letsel of schade in wat voor vorm dan ook. Door het volgen van een training verklaart u kennis te hebben genomen en accepteren van onze huisregels/voorwaarden

• Heeft u vragen, opmerkingen, ideeën of klachten dan kunt u zich wenden tot het bestuur. info@hondenschoolhappygolucky.nl